Riding School 1

Προγράμμα Οδήγησης Μοτοσυκλέτας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ

Riding School 2

Το επόμενο στάδιο μετά το Riding 1

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
RIDING SCHOOL 1
ΕΓΓΡΑΦΗ

Riding School 3

Το επόμενο στάδιο των Riding1 και Riding 2

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
RIDING SCHOOL 1 & 2
ΕΓΓΡΑΦΗ

RIDING SCHOOL 1

Θεωρητικό Σεμινάριο σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης για τη λειτουργία του Ανθρώπινου Εγκεφάλου. Εστιάζεται στη μη συμβατότητα των λειτουργιών του Ανθρωπίνου Εγκεφάλου με τη μετακίνηση, γίνεται σύνδεση με τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν και καταδεικνύονται τα πραγματικά αίτια των τροχαίων ατυχημάτων. Ακολουθεί η αποδοχή της ανάγκης εγκατάστασης του «Προγράμματος Οδήγησης Μοτοσυκλέτας» στον εγκέφαλο του οδηγού, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση και την αποφυγή απροόπτων κατά την οδήγηση.

ΣΤΟΧΟΣ: είναι η σταθεροποίηση και ο απόλυτος έλεγχος της μοτοσυκλέτας και κατ επέκταση ο αποκλεισμός της πτώσης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ4-24 ATOMA
DETAILS

Ακολουθεί Εναλλαγή Θεωρίας στην αίθουσα και Πρακτικής Εφαρμογής 5 ασκήσεων, υπό το βλέμμα εκπαιδευτών:

1. "ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ" ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Στόχος της άσκησης είναι να γίνει ξεκάθαρος ποιος είναι ακριβώς ο χειρισμός που πραγματοποιεί ο οδηγός κάθε φορά που αλλάζει κατεύθυνση στη μοτοσυκλέτα του. Τί είναι αυτό που κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει.

2. ΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ποια είναι η σωστή θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της στροφής. Πόσο επηρεάζει η θέση του σώματος την κλίση της μοτοσυκλέτας και κατά συνέπεια την πρόσφυση, πότε πρέπει να τοποθετείται το σώμα κατά την προετοιμασία για τη στροφή. Σημεία στήριξης στη μοτοσυκλέτα.

3. ΓΚΑΖΙ “ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ”

Βασικό μέλημα του αναβάτη κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι το σωστό άνοιγμα του γκαζιού στη διάρκεια της στροφής. Πως συνδέεται το άνοιγμα του γκαζιού με την πρόσφυση και την τροχιά. Τι συνέπειες έχει το κλείσιμο του γκαζιού μέσα στη στροφή.

4. ΦΡΕΝΑ

Ποιος είναι ο σωστός και πλέον αποτελεσματικός τρόπος φρεναρίσματος ώστε να μειώνεται η απόσταση που απαιτείται. Πότε ξεκινά και πότε σταματά το φρενάρισμα.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ - ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Ποια είναι η σωστή σειρά των ενεργειών που πρέπει να κάνει ο οδηγός κατά την προσέγγιση, είσοδο, διάρκεια και έξοδο από τη στροφή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

RIDING SCHOOL 2

Είναι το επόμενο στάδιο μετά το Riding1, χωρίς να αποτελεί τη συνέχειά του.

ΣΤΟΧΟΣ: του Riding 2 είναι ο έλεγχος των πληροφοριών που δέχεται ο εγκέφαλος του οδηγού και η ροή τους κατά την οδήγηση. Γίνεται αποκωδικοποίηση των ενδείξεων του δρόμου με σκοπό την σωστή επιλογή της πορείας και τη βεβαιότητα ότι ο οδηγός θα παραμένει πάντα στη λωρίδα του στις στροφές, ώστε να κινείται με απόλυτη άνεση και ασφάλεια ακόμη και σε εντελώς άγνωστη διαδρομή. Τέλος δίνονται τεχνικές αποφυγής εμποδίων μέσα στη στροφή / υπό κλίση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ4-24  ATOMA
DETAILS

Ακολουθεί Εναλλαγή Θεωρίας στην αίθουσα και Πρακτικής Εφαρμογής 5 ασκήσεων, υπό το βλέμμα εκπαιδευτών:

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ RIDING 1

Σκοπός της άσκησης είναι να επαναλάβουμε τα δεδομένα του Riding 1, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η μοτοσυκλέτα θα είναι πάντα σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας και ο οδηγός της θα ακολουθεί τη σωστή σειρά ενεργειών για τη στροφή.

2. ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ

Ποια είναι η ενέργεια με την οποία μπορούμε νε μειώσουμε την κλίση της μοτοσυκλέτας μέσα στη στροφή ώστε να μειώσουμε ταχύτητα αν χρειαστεί ή να αντιμετωπίσουμε ένα εμπόδιο, ανωμαλία τους δρόμου ή ολισθηρό οδόστρωμα.

3. APEX (ΑΠΕΞ)

Ο ορισμός και η σημασία του Apex για κάθε στροφή. Εντοπισμός του σε άγνωστη διαδρομή .

4. ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ

Αναγνώριση του σημείου όπου ξεκινά η στροφή, επιλογή θέσης στο δρόμο κατά τη διάρκεια της στροφής, αναγνώριση της θέσης του Apex σε άγνωστη διαδρομή, παραμονή στη λωρίδα μας με βεβαιότητα.

5. ΚΛΙΣΕΙΣ / ΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Πως διαφοροποιείται η οδήγηση ανάλογα με τις κλίσεις και τις ρήσεις του δρόμου, ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε να αποσβεστούν οι κίνδυνοι που υποκρύπτονται.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ

Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει με ασφάλεια η αποφυγή εμποδίου μέσα στη στροφή. Ταυτόχρονα διευρύνονται τα όρια χρήσης φρένων, ακόμη και μέσα στη στροφή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

RIDING SCHOOL 3

Αποτελεί το επόμενο στάδιο των Riding1 και Riding 2 και απευθύνεται σε οδηγούς που έχουν πλέον κατανοήσει τη λειτουργία τους ως οδηγοί αλλά και της μοτοσυκλέτας ως όχημα.

ΣΤΟΧΟΣ: του Riding 3 είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων τόσο του οδηγού όσο και της μοτοσυκλέτας. Γίνεται συνειδητοποίηση του εύρους των περιθωρίων που υπάρχουν για αντιμετώπιση απαιτητικών καταστάσεων ώστε να μην επέλθει πρόωρος πανικός, αλλά με ψυχραιμία να γίνεται διαχείριση της κατάστασης. Οι τεχνικές έχουν εφαρμογή τόσο σε καθημερινή όσο και σε sport χρήση της μοτοσυκλέτας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ4-24 ATOMA
DETAILS

Ακολουθεί Εναλλαγή Θεωρίας στην αίθουσα και Πρακτικής Εφαρμογής 5 ασκήσεων, υπό το βλέμμα εκπαιδευτών:

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ RIDING 2

Γίνεται επανάληψη των τεχνικών του Riding 2 καθώς κάποιες από αυτές θα χρειαστεί να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο στο Riding 3.

2. ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ

Πώς μπορούμε να πετύχουμε τη μέγιστη συνεργασία με τη μοτοσυκλέτα μέσα στη στροφή, με ποιο τρόπο γίνεται η εφαρμογή της τεχνικής. Τοποθέτηση του σώματος.

3. ΕΝΤΟΝΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Πόσο δυνατά μπορεί να φρενάρει η μοτοσυκλέτα και γιατί ο οδηγός δεν αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή. Διεύρυνση (ανακάλυψη) των περιθωρίων φρεναρίσματος για τη διαχείριση του απρόοπτου με απόλυτο έλεγχο..

4. ΠΡΟΩΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ

Τι κερδίζουμε, γιατί το εφαρμόζουμε.

5. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ

Η «αγωνιστική» πρακτική για μείωση της κλίσης της μοτοσυκλέτας στη στροφή. Σε ποιες περιπτώσεις την εφαρμόζουμε, με ποιό τρόπο, σε ποια φάση της στροφής.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ

Με ποιο τρόπο θα μειώσουμε τη διάρκεια που η μοτοσυκλέτα θα παραμείνει υπό κλίση όντας συγκριτικά ασταθής και ευάλωτη. Τεχνικές «μείωσης» της πορείας υπό κλίση. Η οδήγηση πλέον είναι περισσότερο ελεγχόμενη και ασφαλής από ποτέ!

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ RIDING SCHOOL

 • Το μοναδικό "παιχνίδι" που όταν ανεβαίνεις Level αντί να πλησιάζεις στο GAME OVER, απομακρύνεσαι!!!
  Thanks to Thanassis Choundras !!!!

  Panagiotis Kritikos

 • "Εντυπωσιακό το ότι υπάρχει τέτοια ακαδημία, τέτοια εποχή στην Ελλάδα.
  Εντυπωσιακή η δουλειά που γίνεται στους «μπόμπιρες» όσο αφορά το τεχνικό κομμάτι, την σωστή οδήγηση μιας μηχανής.
  Το απίστευτο είναι ότι τα παραπάνω συνδυάζονται με σωστούς χειρισμούς και σωστή διαπαιδαγώγηση
  (υπάρχουν παιδιά από 4 χρόνων) που θα ζήλευαν πολλοί δάσκαλοι σε σχολεία.
  Από τις λίγες πλέον προσπάθειες που αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τον τόπο μας."

  Τάσος Α.

 • "Άριστοι επαγγελματίες , με όρεξη και θέληση να μάθουν στους μελλοντικούς μοτοσυκλετιστες
  πάνω απ όλα τον σωστό τρόπο οδήγησης."

  Σόλων Δ

 • "Εκπληκτική δουλειά από εξαιρετικούς επαγγελματίες. Αλλάζει όλη η νοοτροπία του αναβάτη
  και πως λειτούργει το μυαλό και η μηχανή ταυτόχρονα.
  Αυτά που μπορείς να καταφέρεις είναι άπιαστα νιώθοντας πλήρως ασφαλής και χαλαρός.
  Αξίζει τα λεφτά του και η απόσταση που κάναμε και με το παραπάνω.
  Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους όσους οδηγούν οποιοδήποτε δίκυκλο.
  Μακάρι να μας μάθαιναν όλα αυτά και πως λειτουργούν εγκέφαλος και μηχανή στο δίπλωμα...
  έκανα πράγματα που δεν είχα καν φανταστεί, τόσο απλά...10 χρονιά τώρα οδηγούσα τελείως λάθος
  ...σίγουρα θα συνεχίσω και στα υπόλοιπα Riding Schools."

  Αριστέα Κουτρουμάνη

  5/2019

 • "Μια εκπληκτική εμπειρία εκμάθησης σωστής οδήγησης την μοτοσυκλέτας.
  Ένα απαραίτητο μάθημα για κάθε αναβάτη.
  Ευχάριστο περιβάλλον και πλήρως κατατοπιστικοί δάσκαλοι της σχολής. Θα το σύστηνα ανεπιφύλακτα.
  Εγώ μόλις έκανα το Riding School 1 και έχω ήδη προγραμματίσει τα υπόλοιπα 2."

  Θοδωρής Χαλκιάς

  5/2019

 • "Τα πιο αξιόλογα και σημαντικά χρήματα που έχω διαθέσει ως τώρα στη ζωή μου. Σχολή με όλη τη σημασία της λέξης.
  Όλη η διοργάνωση είναι εξαιρετική, όλο το team είναι άψογο, είναι όλοι πάνω από το κεφάλι σου,
  με πραγματικό σκοπό να σε κάνουν να φύγεις με αληθινά εφόδια και να κάνουν την οδήγηση της μηχανής πιο ασφαλή.
  Πλέον μπορώ πραγματικά να απολαύσω τη μηχανή μου. Το σχολείο αυτό είναι must για κάθε οδηγό,
  δηλώστε τη συμμετοχή σας άμεσα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Θανάση Χούντρα
  για την καταπληκτική δουλειά και ένα ακόμα τεράστιο ευχαριστώ στον εκπαιδευτή μου Χρήστο!"

  Παναγιώτης Χατζηαναστασίου

  3/2019

 • "Φοβερή δουλειά. Αλλάζεις όλα όσα ήξερες τα οποία ήταν λάθος.
  Χίλια μπράβο στον Θανάση και την παρέα του. Τρομερή δουλειά."

  Νίκος Σολωμός

  12/2018

 • "Never thought I'd drive that good and safe in such a short time.
  Totally worth it! All 3 stages and private lessons are great and in a very reasonable price.
  All the crew and instructors are highly skilled and very friendly.
  I'd recommend it to everyone, doesn't matter if you just got your driver's licence or if you're riding for 20 years.
  The sooner you start the better in order to stay safe and know how to react. See you at Riding 4!"

  INSANE 51

  7/2018

 • "Αξίζει!"

  Δημήτρης Ξεωργίου

  5/2018

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Μάθετε όλα τα νέα και τις δράσεις του Riding School. Άμεση μηνιαία ενημέρωση στο email σας.